A A A

Tips en trucs:

UTP kabel maken

Om UTP-kabels door uw huis te kunnen trekken, kan het nodig zijn om de connectoren (RJ45) later vast te zetten. Wel is het van belang de acht aders van de netwerkkabel in de juiste volgorde vast te zetten. Met behulp van onderstaande afbeelding kunt u aan de hand van de aderkleuren de correcte volgorde raadplegen. In een netwerkomgeving kiest u voor de "straight tru" versie. Wanneer u twee apparaten zonder tussenkomst van een router/switch met elkaar wilt verbinden, kiest u voor "crossover".